Προσωπικό

Χ. Γεωργιάδης  
Καθηγητής

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

E-Mail : georgiad@central.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 1365
Fax : +30 210 772 1302
Ιστοσελίδα :  

Μαθήματα :