Προσωπικό

Γ. Τζαμπίρας  
Καθηγητής

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

E-Mail : tzab@fluid.mech.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 1060
Fax : +30 210 772 1107
Ιστοσελίδα :  

Μαθήματα :