Προσωπικό

Θ. Θεοδώρου  
Καθηγητής

Σχολή Χημικών Μηχανικών

E-Mail : doros@central.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 3157
Fax : +30 210 772 3112
Ιστοσελίδα : http://comse.chemeng.ntua.gr/dntpage.htm 

Μαθήματα : Μοριακή Προσομοίωση Υλικών