Προσωπικό

Δ. Μπούρης  
Επίκουρος Καθηγητής

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

E-Mail : dbouris@fluid.mech.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 4339
Fax : +30 210 772 1057
Ιστοσελίδα : http://www.mech.ntua.gr/gr/bouris 

Μαθήματα : Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διασπορά Ρυπαντών