Προσωπικό

Ν. Λαγαρός  
Επίκουρος Καθηγητής

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

E-Mail : nlagaros@central.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 2625
Fax : +30 210 772 1655
Ιστοσελίδα : http://users.ntua.gr/nlagaros/ 

Μαθήματα : Βελτιστοποίηση Κατασκευών