Προσωπικό

N. Τσουκιάς  
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχολή Χημικών Μηχανικών

E-Mail : tsoukias@chemeng.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 3229
Fax : +30 210 772 3155
Ιστοσελίδα :  

Μαθήματα : Υπολογιστική Eμβιομηχανική