Προσωπικό

Μ. Καβουσανάκης  
Δρ.

Σχολή Χημικών Μηχανικών

E-Mail : mihkavus@chemeng.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30
Fax : +30
Ιστοσελίδα :  

Μαθήματα :