Προσωπικό

Α. Καραταράκης  
Δρ.

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

E-Mail : akara@central.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30
Fax : +30
Ιστοσελίδα :  

Μαθήματα :