Προσωπικό

Α. Σπυρόπουλος  
Δρ.

Σχολή Χημικών Μηχανικών

E-Mail : aspyr@chemeng.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 3299
Fax : +30 210 772 3298
Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/a.spyropoulos 

Μαθήματα :