Περιγραφή Μαθήματος

Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Προβλήματα Μηχανικής Εφοδιαστικής Διαχείρισης

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΡΕΥΣΤΑ"

Διδάσκοντες : Χ. Κυρανούδης

Εργαστήριο/Ασκήσεις : Ν. Μανδέλλος