Περιγραφή Μαθήματος

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διεργασίες Μη-Νευτωνικής Ροής

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΡΕΥΣΤΑ"

Διδάσκοντες : Ε. Μητσούλης