Περιγραφή Μαθήματος

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διεργασίες Μη-Νευτωνικών Ρευστών

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΡΕΥΣΤΑ"

Διδάσκοντες : Ε. Μητσούλης