Περιγραφή Μαθήματος

Μη Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ"

Διδάσκοντες : Β. Παπαδόπουλος, Μ. Παπαδρακάκης