Περιγραφή Μαθήματος

Εκτίμηση Σφάλματος και Προσαρμοστικές Τεχνικές

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ"

Διδάσκοντες : Ε.Ε. Θεοτόκογλου

Εργαστήριο/Ασκήσεις : Σ. Μαρκολέφας, Α. Καρπεράκη