Περιγραφή Μαθήματος

Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ"

Διδάσκοντες : Μ. Παπαδρακάκης, Β. Παπαδόπουλος