Περιγραφή Μαθήματος

Σύνθετα και Πολυμερή Υλικά. Ανάλυση Κατασκευών

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ"

Διδάσκοντες : Α. Σιδερίδης, Γ. Τσαμασφύρος