Περιγραφή Μαθήματος

Μη Γραμμική Δυναμική - Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΡΕΥΣΤΑ", ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ"

Διδάσκοντες : Α. Καραντώνης