Περιγραφή Μαθήματος

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δυναμικών Συστημάτων και Εφαρμογές

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΡΕΥΣΤΑ", ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ"

Διδάσκοντες : Β. Ριζιώτης