Περιγραφή Μαθήματος

Γένεση, Διαχείριση και Προσαρμογή Αριθμητικών Πλεγμάτων

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΡΕΥΣΤΑ", ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ"

Ιστοσελίδα : http://147.102.55.162/kgianna/grid/grid.html 

Διδάσκοντες : Κ. Γιαννάκογλου

Εργαστήριο/Ασκήσεις : Β. Ασούτη