Περιγραφή Μαθήματος

Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Τυρβώδεις Ροές

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΡΕΥΣΤΑ"

Διδάσκοντες : Ν. Μαρκάτος

Εργαστήριο/Ασκήσεις : Θ. Ξενίδου