Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019
Θέσεις αμοιβόμενων μεταπτυχιακών υποτρόφων στο Παν. Πατρών

Προκηρύχθηκαν νέες θέσεις αμοιβόμενων μεταπτυχιακών υποτρόφων στα Πλαίσια 2 έργων ΕΛΙΔΕΚ στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πληροφορίες στα συνημμένα.