Λεπτομέρειες Μαθήματος

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διεργασίες Μη-Νευτωνικών Ρευστών

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διεργασίες Μη-Νευτωνικών Ρευστών

Ροή Ρευστά

Εαρινό Εξάμηνο

Η σημασία της ρεολογίας στη μορφοποίηση των πολυμερών. Ρεομετρία, ρεολογικές ιδιότητες πολυμερών και μέτρησή τους. Ρεολογικές καταστατικές εξισώσεις. Διεργασίες μορφοποίησης πολυμερών (εκβολή, κυλίνδρωση, επικάλυψη καλωδίων, εκβολή με φύσημα, εκβολή ινών, χύτευση με έγχυση, κλπ.). Αριθμητικές μέθοδοι στη μορφοποίηση πολυμερών. Ανάλυση και σχεδιασμός διεργασιών μορφοποίησης με την προσεγγιστική μέθοδο λίπανσης.

Πληροφορίες

Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες (ECTS): 6

Διδάσκοντες

Ε. ΜητσούληςΚαθηγητής

Τελευταίες Ανακοινώσεις