17-09-2021
Επαναληπτική εξέταση - Βαθμολογία
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.
09-09-2021
Επαναληπτική εξέταση - 15/9

Η επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο PCLAB της Σχολής την Τετάρτη 15/9, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19.

Τα τμήματα και οι αντίστοιχες ώρες εξέτασης έχουν ως εξής:

Επώνυμο      Ώρα εξέτασης

Α - ΚOYM             9:00

KOYΣ - ΠΑΠΑΔ  10:00

ΠΑΠΑΤΣ - Χ        11:00

Κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το MATLAB είτε το OCTAVE.

07-06-2021
Εξέταση για τους "επί πτυχίω"

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Γραμματείας, η εξέταση του μαθήματος θα γίνει εξ αποστάσεως τη Δευτέρα 14/6, μέσω της πλατφόρμας Webex στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8ae55d09eb6049271a50c520f0d58b17


Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος θα εξεταστούν προφορικά.

Τα τμήματα και οι αντίστοιχες ώρες εξέτασης έχουν ως εξής:

Επώνυμο    Ώρα εξέτασης

Α - Κ           12:00

Λ - Ν           12:40

Π - Ψ          13:20

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να ανοίξουν τη κάμερα, όταν τους ζητηθεί, για να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους μέσω της φοιτητικής τους ταυτότητας. Στο Webex οι φοιτητές θα πρέπει να φαίνονται με το ονοματεπώνυμο τους.

Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το MATLAB είτε το OCTAVE. Το OCTAVE είναι ένα ελεύθερο λογισμικό (free software) αντίστοιχο του MATLAB. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο ΥΛΙΚΟ (Υπολογιστικό Εργαλείο).

15-02-2021
Βαθμολογία μαθήματος
Ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία του μαθήματος.
29-01-2021
Προφορική εξέταση - Τμήματα - Οδηγίες
Τα τμήματα καθώς και οι αντίστοιχες μέρες και ώρες για την προφορική εξέταση έχουν ως εξής:

Τμήμα 1
Υπεύθυνος: Α. Σπυρόπουλος (e-mail: aspyr@chemeng.ntua.gr)
Webex link: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md4c3ec31b6c3636774a63ac24186546f

Τμήμα 2
Υπεύθυνος: Φ. Δογάνης (e-mail: fdoganis@chemeng.ntua.gr)
Webex link: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m21b83b1ae9082aa51ddf2ba157773617

Τμήμα 3
Υπεύθυνος: Ν. Μανδέλλος (e-mail: nmand@central.ntua.gr)
Webex link: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc105e73b3adb462f448df760b3fcea79     (updated)

Οδηγίες για την διαδικασία της εξέτασης (Webex Breakout Sessions)

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να ανοίξουν τη κάμερα, όταν τους ζητηθεί, για να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους μέσω της φοιτητικής τους ταυτότητας.
Στο Webex οι φοιτητές θα πρέπει να φαίνονται με το ονοματεπώνυμο τους.

Για απορίες σχετικές με την εξέταση, στείλτε e-mail στον αντίστοιχο υπεύθυνο του τμήματός σας.
17-01-2021
Ανακοίνωση για την εργασία

Η πλατφόρμα για την λήψη και την υποβολή των αντίστοιχων αρχείων της ατομικής εργασίας βρίσκεται στον σύνδεσμο:  

https://courses.chemeng.ntua.gr/exams/computer-programming

Η είσοδος πραγματοποιείται με το όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) που διαθέτει ο κάθε φοιτητής στο central και του έχει χορηγηθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΗΥ).

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή από τη Δευτέρα 18/1 έως και την Παρασκευή 22/1. Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες σε ένα αρχείο (pdf) με μέγιστο μέγεθος 20 MB.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή του αρχείου των απαντήσεων είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στην προφορική εξέταση. Μετά το πέρας της προθεσμίας θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα με τις αντίστοιχες μέρες και ώρες της προφορικής εξέτασης.

13-01-2021
Ανακοίνωση για το Τμήμα Β3

Πέμπτη 14/1/2021, Τμήμα Β3

Το link του μαθήματος είναι: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m2a28a3217eb030a6491a54f73e2e94a1

11-01-2021
Ενημέρωση σχετικά με την εξ αποστάσεως εξέταση
Η τελική εξέταση (εξ αποστάσεως) του μαθήματος θα γίνει σε δυο στάδια. Αρχικά οι φοιτητές θα αναλάβουν ατομική εργασία. Στη συνέχεια, μετά την παράδοση της ατομικής τους εργασίας, οι φοιτητές θα εξεταστούν προφορικά. Τη Δευτέρα 18/1 θα ανακοινωθεί η εργασία που θα αναλάβει κάθε φοιτητής. Η ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η Παρασκευή 22/1.
12-11-2020
Ανακοίνωση για το Τμήμα Α3

Σύνδεσμος για το τμήμα Α3 (επικαιροποίηση 19/11):

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me11803d27d63f26052ceb6205ef438f8

02-11-2020
Ανακοίνωση για τα εργαστήρια του μαθήματος

Από την Τρίτη 3/11 τα εργαστήρια του μαθήματος θα γίνονται εξ' αποστάσεως.

Οι σχετικοί σύνδεσμοι έχουν ως εξής:

Τμήμα Γ1 Τρίτη 20/10 9:45 - 12:30
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8a03f92943eb25d3890777c4b83ad8ad

Τμήμα Α1 Τετάρτη 21/10 13:45 - 16:30
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m047068abbf669d772ec16daaddaa4e77

Τμήμα Β1 Πέμπτη 22/10 9:45 - 12:30
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m28b651a9e6147d4a7fc7b778d438bc08


Τμήμα Γ2 Τρίτη 9:45 - 12:30
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3f8b2725d48ec8fdbaa3fba478c148b9

Τμήμα Α2 Τετάρτη 13:45 - 16:30
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m195599f12f5417cb95d0940ae985ec01

Τμήμα Β2 Πέμπτη 9:45 - 12:30
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb31751aaf00987b9dd0d2f440e3bb846


Τμήμα Γ3 Τρίτη 9:45 - 12:30
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m676c2c3740a07ee8283f51d8281986fd

Τμήμα Α3 Τετάρτη 13:45 - 16:30
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3d83e5be2fb27c206970f0638c60eb88

Τμήμα Β3 Πέμπτη 9:45 - 12:30
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb497957f39ecb80abee21c17c8544d73

28-10-2020
Ανακοίνωση για το Τμήμα Β2

Τo εργαστήριο του Τμήματος Β2 την Πέμπτη 29/10 θα γίνει εξ' αποστάσεως μέσω Webex.

Τμήμα Β2 Πέμπτη 29/10 9:45 - 12:30

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m9649d28db9569e594ef2eb99013b50c4

18-10-2020
Ανακοίνωση για τα Τμήματα Α1, Β1 και Γ1

Τα εργαστήρια των Τμημάτων Γ1 την Τρίτη 20/10, Α1 την Τετάρτη 21/10 και Β1 την Πέμπτη 22/10 θα γίνουν εξ' αποστάσεως μέσω Webex.

Τμήμα Γ1  Τρίτη 20/10  9:45 - 12:30
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5d8904e766f74e60f092c87e188a5333

Τμήμα Α1  Τετάρτη 21/10  13:45 - 16:30
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc803d202d161e6d61b027f39e7d448cb

Τμήμα Β1  Πέμπτη 22/10  9:45 - 12:30
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m12b6522efd26a847ff287fb28d3f8baf

13-10-2020
Ανακοίνωση για τα Τμήματα Α1 και Β1

Τα εργαστήρια των Τμημάτων Α1 την Τετάρτη 14/10 και Β1 την Πέμπτη 15/10 θα γίνουν εξ' αποστάσεως μέσω Webex, λόγω απουσίας του διδάσκοντα.

Τμήμα Α1 Τετάρτη 14/10 13:45 - 16:30

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m243b1a82de8fd1059a69a1eebc9b7e2f


Τμήμα Β1 Πέμπτη 15/10 9:45 - 12:30

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m0f6920c592a54a0c9a0490c6a4162ca5

06-10-2020
Εργαστήριο - Ενημερωμένες καταστάσεις των τμημάτων
Δείτε το σχετικό αρχείο (ενημέρωση 21/10/20).
05-10-2020
Εργαστηριακές ασκήσεις - Τμήματα

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος θα γίνουν με χωρισμό της τάξης σε 3 τμήματα (Α, Β, Γ).

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα οι μέρες και ώρες των τμημάτων έχουν ως εξής:

Τρίτη 9:45 - 12:30 Τμήμα Γ

Τετάρτη 13:45 - 16:30 Τμήμα Α

Πέμπτη 9:45 - 12:30 Τμήμα Β

Κάθε ένα από τα 3 τμήματα (Α, Β, Γ) θα χωριστεί σε τρία τμήματα (1, 2, 3). Για παράδειγμα το τμήμα Α θα χωριστεί στα τμήματα Α1, Α2, Α3.

Τα τμήματα Α1, Β1, Γ1 θα κάνουν το εργαστήριο στο PC-Lab (γνωστό και ως μεγάλο PC-Lab ή PC-Lab).

Τα τμήματα Α2, Β2, Γ2 θα κάνουν το εργαστήριο στο PC-Lab 2 (γνωστό και ως μικρό PC-Lab).

Τα τμήματα Α3, Β3, Γ3 θα κάνουν το εργαστήριο στην Αίθουσα Υπολογιστών του Τομέα IV

Κατανομή των φοιτητών σε τμήματα.

Πληροφορίες σχετικά με το εσωτερικό του κτηρίου της Σχολής μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.chemeng.ntua.gr/the_location

PC-Lab (Επίπεδο 4).
PC-Lab 2 (Επίπεδο -1). Με αφετηρία το κυλικείο της Σχολής (Επίπεδο 1) κατευθυνθείτε προς τη Νέα Πτέρυγα της Σχολής και κατεβείτε 2 ορόφους κάτω.
Αίθουσα Υπολογιστών του Τομέα IV (Επίπεδο 1). Θα το βρείτε στο διάδρομο απέναντι από τις εσωτερικές εισόδους του Αμφιθεάτρου 1 .
Η κεντρική είσοδος της Σχολής βρίσκεται στο Επίπεδο 1.

Πρέπει να έχετε μαζί σας γάντια και μάσκα. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους της Σχολής. Πριν από την είσοδο σας στα εργαστήρια του μαθήματος εκτός από τη μάσκα πρέπει να έχετε φορέσει και τα γάντια σας.

02-10-2020
Έναρξη διδασκαλίας

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, η διδασκαλία αρχίζει τη Δευτέρα 5/10/2020.

Το μάθημα κάθε Δευτέρας θα γίνεται εξ αποστάσεως, ενιαία για όλους τους φοιτητές, μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex Meetings. Ο σύνδεσμος για την παρακολούθησή του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6f6362c0b3dc3ef5ab1dc3af7969fa13


Οδηγίες χρήσης Cisco Webex για φοιτητές
 


Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση, στην ιστοσελίδα του μαθήματος, με την κατανομή των φοιτητών σε τμήματα και το πρόγραμμά τους.

25-09-2020
Βαθμολογία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020
Αναρτήθηκε η τελική βαθμολογία (έχει συνυπολογιστεί ο βαθμός της προόδου).