23-09-2021
Βαθμολογία Εξέτασης Σεπτεμβρίου 2021
Η τελική βαθμολογία της εξέτασης Σεπτεμβρίου 2021 έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο MyCourses στο φάκελο Έγγραφα. Συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός της εργασίας. 
06-09-2021
Εξέταση Σεπτεμβρίου 2021

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρα 1:00μμ με φυσική παρουσία στα Αμφ.1, Αμφ2 και στις αίθουσες 26, 27, 28, 29.

Η κατανομή των φοιτητών στα Αμφιθέατρα και τις αίθουσες θα γίνει ως εξής, με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου:

Α-Γ: Αίθουσα 26

Δ-Θ: Αίθουσα 27

Ι-Κ: Αμφιθέατρο 1

Λ-Μ: Αίθουσα 28

Ν-Π: Αίθουσα 29

Ρ-Ω: Αμφιθέατρο 2

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 70 λεπτά.

Η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του μαθήματος https://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/zipfiles/YLH_Rythm8.pdf

Η εξέταση θα διεξαχθεί με κλειστά βιβλία και κλειστές σημειώσεις. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει μαζί του τουλάχιστον 2 στυλό και μια αριθμομηχανή.

Τα θέματα θα δοθούν σε συραμμένα φύλλα Α4 στα οποία θα υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για τις απαντήσεις. Δε θα μοιραστούν επιπλέον κόλλες αναφοράς.

Για τη συμμετοχή στη δια ζώσης εξέταση είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και η επίδειξη Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή Πιστοποιητικού νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή Βεβαίωση αρνητικού τεστ (self test, rapid test ή PCR)

26-06-2021
Βαθμολογία Πτυχιακής Εξέτασης Ιουνίου 2021

Ανακοινώνεται η βαθμολογία. Αν υπάρχουν ερωτήσεις παρακαλώ στείλτε e-mail στη διεύθυνση: hsarimv@central.ntua.gr   

Βαθμολογία Ιουνίου 2021 - Ρύθμιση.pdf

12-06-2021
Πτυχιακή εξέταση Ιουνίου 2021

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες 26, 28, 29. 

Στην αίθουσα 26 θα προσέλθουν οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από ΑΝΑ-ΚΟΡ, στην αίθουσα 28 οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΟΤ-ΠΑΤ και στην αίθουσα 29 οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από ΠΑΥ-ΨΑΡ

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 60 λεπτά.

Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του μαθήματος https://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/zipfiles/YLH_Rythm8.pdf

Η εξέταση θα διεξαχθεί με κλειστά βιβλία και κλειστές σημειώσεις. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει μαζί του τουλάχιστον 2 στυλό και μια αριθμομηχανή.

Τα θέματα θα δοθούν σε συραμμένα φύλλα Α4 στα οποία θα υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για τις απαντήσεις. Τα τελευταία φύλλα θα είναι κενά και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Δε θα μοιραστούν επιπλέον κόλλες αναφοράς.

Για τη συμμετοχή στη δια ζώσης εξέταση είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και η επίδειξη εντύπου self test με αρνητικό αποτέλεσμα για COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες της Σχολής:

http://www.chemeng.ntua.gr/the_general_news/3277/anakoinwsi_gia_ti_symmetoxi_se_dia_zwsis_eksetasi    

18-01-2021
Προσομοίωση γραπτής εξέτασης

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση της διαδικασίας της γραπτής εξέτασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην προσομοίωση αλλά και την κανονική εξέταση είναι η εγγραφή στο μάθημα "Ρύθμιση Διεργασιών" στο https://mycourses.ntua.gr/.  Εντός της ημέρας θα ανακοινωθούν στο mycourses πιο αναλυτικές οδηγίες. Υπογραμμίζεται ότι η προσομοίωση δεν αποτελεί πρόοδο και δεν θα βαθμολογηθεί. Πραγματοποιείται αποκλειστικά για την εξοικείωση με τη διαδικασία.  Θα υπάρξει μόνο ένα πολύ απλό ερώτημα και θα αναφερθεί η λύση του πριν από την εξέταση.

02-10-2020
Σύνδεσμοι για παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων

Στον ιστότοπο του μαθήματος "Ρύθμιση Διεργασιών" στο https://mycourses.ntua.gr/ θα βρείτε τους συνδέσμους για την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων. 

Στην πρώτη διάλεξη την Τρίτη 6/10 θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθούν τα εργαστήρια.

17-09-2020
Βαθμολογία Εξέτασης Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοινώνεται η βαθμολογία. Αν υπάρχουν ερωτήσεις παρακαλώ στείλτε e-mail στη διεύθυνση: hsarimv@central.ntua.gr  

ΒαθμολογίαControlSeptember2020.pdf

30-08-2020
Εξέταση μαθηματος - Περίοδος Σεπτεμβρίου 2020

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 4:00μμ στις αίθουσες 26, 28, 29, 31, Αμφ.1, Αμφ.2. με την κατανομή που έχει ήδη ανακοινωθεί, δηλαδή: 

26 ΑΓΓ-ΙΩΑ

28 ΚΑΛ-ΚΟΥΣΟ

29 ΚΟΥΣΤ-ΜΑΥ

31 ΜΕΡ-ΜΠΟΥΡ

Αμφ. 1 ΜΠΟΥΣ-ΣΤΑ

Αμφ. 2 ΣΤΥ-ΨΥΛ

Για την ασφάλεια όλων θα πρέπει να τηρηθούν τα υγεινομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από τη Σχολή.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι το πολύ 60 λεπτά.

Η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του μαθήματος https://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/zipfiles/YLH_Rythm8.pdf

Η εξέταση θα διεξαχθεί με κλειστά βιβλία και κλειστές σημειώσεις. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει μαζί του τουλάχιστον 2 στυλό και μια αριθμομηχανή.

Τα θέματα θα δοθούν σε συραμμένα φύλλα Α4 στα οποία θα υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για τις απαντήσεις. Το τελευταίο φύλλο θα είναι κενό και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο. Δε θα μοιραστούν επιπλέον κόλλες αναφοράς.


01-07-2020
Βαθμολογία Πτυχιακής Εξέτασης Ιουνίου 2020

Ανακοινώνεται η βαθμολογία. Αν υπάρχουν ερωτήσεις παρακαλώ στείλτε e-mail στη διέυθυνση: hsarimv@central.ntua.gr  

Βαθμολογία Πτυχιακής Ιουνίου 2020.pdf

29-05-2020
Πτυχιακή Εξέταση Ιουνίου 2020

Με βάση την οριστικοποίηση των συμμετοχών, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες 26, 28. 

Στην αίθουσα 26 θα προσέλθουν οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από Α-Μ και στην αίθουσα 28 οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από Ν-Ω

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι το πολύ 60 λεπτά.

Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του μαθήματος https://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/zipfiles/YLH_Rythm8.pdf

Η εξέταση θα διεξαχθεί με κλειστά βιβλία και κλειστές σημειώσεις. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει μαζί του τουλάχιστον 2 στυλό και μια αριθμομηχανή.

Τα θέματα θα δοθούν σε συραμμένα φύλλα Α4 στα οποία θα υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για τις απαντήσεις. Το τελευταίο φύλλο θα είναι κενό και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο. Δε θα μοιραστούν επιπλέον κόλλες αναφοράς.

23-02-2020
Βαθμολογία Εξέτασης Φεβρουαρίου 2020
ΒαθμολογίαControlFebruary2020.pdf
08-02-2020
Υποβολή εργασιών

Επειδή η ιστοσελίδα υποβολής των εργασιών είναι εκτός λειτουργίας, μπορείτε να υποβάλλετε τις εργασίες σας στη διεύθυνση: controlntualab@gmail.com .

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι η 9η Φεβρουαρίου 2020 τα μεσάνυχτα.  

16-12-2019
Αναπλήρωση μαθήματος
Την Πέμπτη 19/12 θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης και για τα δύο τμήματα στο Αμφ.1 και ώρες 14.45-16.30.
13-12-2019
Εργασία Matlab Χειμερινού Εξαμήνου 2019

Αναρτήθηκε στην σελίδα https://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/rythmish7.html η εργασία Matlab 2019.

10-12-2019
Μάθημα αναπλήρωσης
Την Πέμπτη 12/12 θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης και για τα δύο τμήματα στο Αμφ.1 και ώρες 14.45-16.30.
29-10-2019
Προγραμματισμός μαθημάτων

Την Πέμπτη 31/10 θα διεξαχθεί μάθημα αναπλήρωσης και για τα δύο τμήματα στο Αμφ.2 και ώρες 8.45-10.30.

Την Παρασκευή 1/11 θα γίνει το μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα (Αμφ. 2 και ώρες 11.45-13.30)

Την εβδομάδα 4-8/11 θα διεξαχθούν μόνο εργαστήρια ως εξής:

Την Τρίτη 5/11 και ώρες 9.45-11.30 θα διεξαχθεί το δεύτερο εργαστήριο για το 1ο τμήμα (Α-Μ) στο PC-lab

Την Πέμπτη 7/11 και ώρες 8.45-10.30 θα διεξαχθεί το δεύτερο εργαστήριο για το 2ο τμήμα (Ν-Ω) στο PC-lab

Την Παρασκευή 8/11 θα διεξαχθεί το τρίτο εργαστήριο για το 1ο τμήμα (Α-Μ), 11.45-12.30 στο Αμφ. 2 και 12.45-13.30 στο PC-Lab.

Ο προγραμματισμός αυτός αντικαθιστά εκείνον που ανακοινώθηκε στις 22/10.


22-10-2019
Μάθημα αναπλήρωσης

Την Πέμπτη 24/10 θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης και για τα δύο τμήματα στο Αμφ.2 και ώρες 8.45-10.30.

Τα δεύτερο εργαστήριο θα διεξαχθεί την άλλη Πέμπτη  31/10 για το 1ο τμήμα (Α-Μ) και την Πέμπτη 7/11 για το 2ο τμήμα (Ν-Ω)

02-10-2019
Έναρξη εργαστηρίου Ακ. Περιόδου 2019-2020
Το πρώτο εργαστήριο του μαθήματος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 8.45-10.30 στο PC Lab για τους φοιτητές που το αρχικό γράμμα του επιθέτου είναι Α-Μ. Το πρώτο εργαστήριο θα επαναληφθεί την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου τις ίδιες ώρες για τους φοιτητές που το αρχικό γράμμα του επιθέτου είναι Ν-Ω.   
16-09-2019
Βαθμολογία Εξέτασης Σεπτεμβρίου 2019
Βαθμολογία
25-06-2019
Βαθμολογία Πτυχιακής Ιουνίου 2019
Αναρτήθηκε η βαθμολογία της πτυχιακής εξέτασης του Ιουνίου 
26-02-2019
Βαθμολογία Ρύθμισης Διεργασιών (Φεβρουαρίου 2019)

Αναρτήθηκε η βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο). 

18-01-2019
Προθεσμία Παράδοσης Εργασίας
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εργασίας είναι η Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 στις 12 τα μεσάνυχτα. Η υποβολή θα γίνεται δεκτή μόνο αν γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/rythmish8.htm  
08-12-2018
Εργαστήρια Μαθήματος
Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 4ο εργαστήριο για το 2ο τμήμα (Ν-Ω). Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί το 4ο εργαστήριο για το 1ο τμήμα (Α-Μ). 
07-12-2018
Εργασία Matlab Χειμερινού Εξαμήνου 2018

Αναρτήθηκε στην σελίδα https://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/rythmish8.html η εργασία Matlab 2018.

23-10-2018
Μάθημα Αναπλήρωσης
Την Πέμπτη 25/10/2018 θα διεξαχθεί μάθημα αναπλήρωσης στο Αμφ.1, ώρες 17:15-19:00
12-10-2018
Σχετικά με τα μαθήματα της Παρασκευής 12/10 και Τρίτης 16/10
Tο μάθημα της Ρύθμισης Διεργασιών δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/10 και την Τρίτη 16/10. Το μάθημα της Παρασκευής 19/10 και τα εργαστήρια θα διεξαχθούν κανονικά
01-10-2018
Βαθμολογία Ρύθμισης Διεργασιών (Σεπτεμβρίου 2018)

Αναρτήθηκε η βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο). 

R8Sept2018.pdf

03-07-2018
Βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο, περίοδος Ιουνίου 2018)

 Αναρτήθηκε η βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο, περίοδος Ιουνίου 2018) στο επισυναπτόμενο αρχείο.

30-04-2018
Εργασία Matlab 2018

Αναρτήθηκε στην σελίδα www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/zipfiles/R8_Thema2018.zip η εργασία Matlab 2018.

Εργασία Ρύθμισης Matlab 2018

02-02-2018
Βαθμολογία Ρύθμισης Διεργασιών (Πτυχιακή εξέταση Ιανουαρίου 2018)

 Αναρτήθηκε η βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο) στο επισυναπτόμενο αρχείο.

29-09-2017
Βαθμολογία Ρύθμισης Διεργασιών (Σεπτεμβρίου 2017)

Αναρτήθηκε η βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο).

27-06-2017
Βαθμολογία Ρύθμισης Διεργασιών (Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017)

Αναρτήθηκε η βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο).

08-05-2017
Εργασία Matlab 2017

  Αναρτήθηκε στην σελίδα http://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/rythmish8.html η εργασία Matlab 2017.

20-03-2017
Eπόμενο εργαστήριο στο PCLab

 Το επόμενο εργαστήριο στο PCLab θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου για το 1ο τμήμα και την Πέμπτη 6 Απριλίου για το 2ο τμήμα.

21-02-2017
Βαθμολογία Ρύθμισης Διεργασιών (Πτυχιακή εξέταση Ιανουαρίου 2017)

Αναρτήθηκε η βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο) στο επισυναπτόμενο αρχείο.

27-09-2016
Βαθμολογία Ρύθμισης Διεργασιών (Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2016)

Αναρτήθηκε η βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο) στο επισυναπτόμενο αρχείο.

01-07-2016
Βαθμολογία Ρύθμισης Διεργασιών (Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016)

Αναρτήθηκε η βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο) στον ακόλουθο σύνδεσμο.

12-06-2016
Διάλεξη Καθηγητή Πρόδρομου Νταουτίδη

Όπως θα έχετε ενημερωθεί από τις ανακοινώσεις της Σχολής, την Παρασκευή 17/6/2016 και ώρα 12:30 ο Καθηγητής στο University of Minnesota, Πρόδρομος Νταουτίδης θα δώσει μια διάλεξη με θέμα: Energy efficiency and sustainability - New vistas for systems and control research. Ο κος Νταουτίδης είναι ο πρώτος συγγραφέας του βασικού συγγράματος του μαθήματος με τίτλο "Έλεγχος Διεργασιών". Η διάλεξη θα αποτελέσει μια πολύ καλή ευκαιρία να συναντηθείτε και να συζητήσετε μαζί του σχετικά με το βιβλίο και το αντικείμενο της ρύθμισης διεργασιών γενικότερα.

06-06-2016
Παράταση προθεσμίας υποβολής της εργασίας

 Η νέα προθεσμία είναι η Παρασκευή 24 Ιουνίου τα μεσάνυχτα

24-05-2016
Μαθήματα τελευταίας εβδομάδας

 Το δίωρο μάθημα της Πέμπτης 26/5 θα μεταφερθεί και θα προστεθεί στο μάθημα της Παρασκευής 27/5.

Επομένως την Πέμπτη 26/5 δε θα γίνει μάθημα και την Παρασκευή 27/5 θα γίνει ενιαίο μάθημα και για τα δύο τμήματα στο Αμφθέατρο 2 με ώρα έναρξης 12:45. 

20-04-2016
Εργασία Matlab 2016

 Αναρτήθηκε στην σελίδα http://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/rythmish8.html η εργασία Matlab 2016.

15-02-2016
Βαθμολογία Ρύθμισης Διεργασιών (Πτυχιακή Ιανουαρίου 2016)

 Αναρτήθηκε η βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο, Πτυχιακή Ιανουαρίου 2016) στο επισυναπτόμενο αρχείο.

12-10-2015
Βαθμολογία Ρύθμισης Διεργασιών (Επαναληπτική Σεπτεμβρίου 2015)

Αναρτήθηκε η βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο) στον ακόλουθο σύνδεσμο.

06-07-2015
Βαθμολογία Ρύθμισης Διεργασιών (Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015)

Αναρτήθηκε η βαθμολογία για την Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο) στον ακόλουθο σύνδεσμο.

15-06-2015
Παράταση ημερομηνίας παράδοσης εργασίας Ρύθμισης με Matlab

Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία παράδοσης της εργασίας Ρύθμισης με Matlab παρατείνεται για την 17η Ιουνίου 2015

28-05-2015
Εργασία Ρύθμισης με Matlab - Μετάθεση ημερομηνίας παράδοσης

 Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία παράδοσης της εργασίας Ρύθμισης με Matlab μετατίθεται για την 15η Ιουνίου 2015.

15-05-2015
Μάθημα 22 Μαΐου 2015

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα στην Ρύθμιση Διεργασιών της 22ας Μαΐου 2015 θα γίνει ενιαία και για τα 2 τμήματα στο Αμφιθέατρο 2 και ώρες 13.45-15.30. 

11-05-2015
Υπολογιστικό εργαστήριο 14 Μαΐου 2015

Την ερχόμενη Πέμπτη 14 Μαΐου θα διεξαχθεί υπολογιστικό εργαστήριο στο PC-Lab ως εξής:

13:45-15:30    Τρίτη εργαστηριακή άσκηση, που θα την παρακολουθήσουν οι φοιτητές που τα επώνυμά τους  είναι από Ν-Ω.

04-05-2015
Εργασία Ρύθμισης με Matlab - 2015

 Αναρτήθηκε στην σελίδα του μαθήματος η εργασία Ρύθμισης με Matlab για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015, μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

30-04-2015
Πρόγραμμα υπολογιστικών εργαστηρίων 7ης Μαΐου

Την ερχόμενη Πέμπτη 7 Μαΐου θα διεξαχθούν υπολογιστικά εργαστήρια στο PC-Lab ως εξής:

11:45-13.30    Δεύτερη εργαστηριακή άσκηση, που θα την παρακολουθήσουν οι φοιτητές που τα επώνυμά τους  είναι Ρ-Ω.

13:45-15:30    Τρίτη εργαστηριακή άσκηση, που θα την παρακολουθήσουν οι φοιτητές που τα επώνυμά τους  είναι από Α-Μ.