Εργαστηριακό Μάθημα :
Ανόργανη Χημεία (1oυ), Αναλυτική Χημεία (2oυ), Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦMA) (3oυ)
Μαθήματα σε άλλες σχολές :
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Αναλυτική Χημεία & Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης, 4o Εξάμηνο