Εργαστηριακό Μάθημα :
Θερμοδυναμική Ι (2oυ), Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι (5oυ), Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ (6oυ), Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων (10oυ)