Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τους σύγχρονους Η/Υ, με ορισμένα βασικά εργαλεία λογισμικού και, κυρίως, με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, όπως αυτές υλοποιούνται στο περιβάλλον της MATLAB και στη FORTRAN 90/95. Το μάθημα διεξάγεται εξ ολοκλήρου στο Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (ΕΠΥ) της Σχολής.

Εξάμηνο : 1o

Κωδικός Μαθήματος : 5063

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1258&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_1/FTM/5063_HY_EX1.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Σπυρόπουλος, Φ. Δογάνης, Ν. Μανδέλλος

Συντονιστής : Χ. Κυρανούδης