ΕκλεγμένηΔιοίκησητηςΣχολής

Κοσμητεία της Σχολής:

Γ. Κακάλη, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής
Ε. Βουτσάς, Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορα
Λ. Ζουμπουλάκης, Καθηγητής
Α. Καραντώνης, Αναπλ. Καθηγητής
Δ. Καρώνης, Καθηγητής
Κ. Κόλλια, Καθηγήτρια
K. Κορδάτος, Καθηγητής
Ε. Παυλάτου, Καθηγήτρια
Π. Ταραντίλη, Καθηγήτρια
Α. Τσακανίκας, Αναπλ. Καθηγητής
Δ. Βασιλακόπουλος, Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

Διευθυντές Τομέων :

Τομέας Χημικών Επιστημών
Ε. Παυλάτου, Καθηγήτρια
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Α. Τσακανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Λ. Ζουμπουλάκης, Καθηγητής
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Π. Ταραντίλη, Καθηγήτρια