Εκδηλώσεις
  • Χαιρετίζουν ο Πρύτανης ΕΜΠ, Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής και η Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγήτρια Γλυκερία Κακάλη.
     
  • Ενημέρωνει για το Πρόγραμμα σπουδών και τις Δυνατότητες Απασχόλησης του Χημικού Μηχανικού ο Αν. Καθηγητής  Άγγελος Τσακανίκας.
     
  • Μιλούν για τις εμπειρίες, τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητές τους οι φοιτητές  Στυλιανή Καλαφατέλη, Στελίνα Βουλγαροπούλου, Ηλίας Βάσσος, Κωνσταντίνος ΦιργιόλαςΔιονυσία Κουράνου και εκπρόσωποι της ομάδας Chemecon.