Εκδηλώσεις

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η παρουσίαση του Προγράμματος Erasmus+ στους φοιτητές της Σχολής Χημικών στο αμφιθέατρο 2, από την Καθ. Ε. Γρηγοροπούλου, Συντονίστρια του προγράμματος Erasmus+ στη Σχολή ΧΜ. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Κοσμήτορας, Καθ. Γλ. Κακάλη, και συμμετείχαν ο Καθ. Κ. Κορδάτος, μέλος της Επιτροπής Erasmus+ της Σχολής ΧΜ, και η Α. Λαμπροπούλου, Γραφείο Erasmus Σχολής ΧΜ.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν απόφοιτοι του προγράμματος, αλλά και υπότροφοι μέσω video από τα ιδρύματα υποδοχής τους, οι οποίοι μοιράστηκαν με ενθουσιασμό την εμπειρία τους και τις δεξιότητες που απέκτησαν.

Φοιτητές από όλα τα έτη σπουδών προσήλθαν και συμμετείχαν με ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, αναζητώντας νέους ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς και πολιτισμικούς ορίζοντες, μέσω της κινητικότητας για σπουδές ή πρακτική άσκηση κάνοντας χρήση των προγραμμάτων διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας του ΕΜΠ.
 

 

  Παρουσίαση των Προγραμμάτων Διεθνούς Ακαδημαϊκής Συνεργασίας
Όνομα: Erasmus 2021.pdf, Ανέβηκε: 20/10/2021 09:46, Μέγεθος: 2361kb
  Παρουσίαση των Προγραμμάτων Διεθνούς Ακαδημαϊκής Συνεργασίας (για εκτύπωση)
Όνομα: Erasmus XM handouts.pdf, Ανέβηκε: 20/10/2021 09:47, Μέγεθος: 898kb