ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Δ1/Γ.Π.οικ.69863 ΚΥΑ, «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η Γραμματεία εξυπηρετεί το κοινό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secretariat@chemeng.ntua.gr) ή τηλεφώνου (Προπτυχιακά Θέματα: 210772-1134, -1128, Μεταπτυχιακά Θέματα: 210772-1502, -2248).

Σε επείγουσες περιπτώσεις και αφού διαπιστωθεί ότι ο πολίτης δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί εξ αποστάσεως θα προσέρχεται στη Γραμματεία, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα.

 

Από τη Γραμματεία