ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Ενημερώθηκαν τα προγράμματα με τις αίθουσες που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των μαθήματων με φυσική παρουσία.

 

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους μπορείτε να βρείτε:

  • Το πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινών εξαμήνων (κανονική)
  • Το πρόγραμμα ειδικής εξέτασης Χειμερινών  εξαμήνων (επί πτυχίω)

Σημείωση: Τα παρακάτω μαθήματα, στα οποία η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει απαλλακτική εργασία (κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες), δεν αναγράφονται στα προγράμματα εξετάσεων.

  • 5274 Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας 4ο εξάμηνο
  • 5231 Περιβάλλον και Ανάπτυξη 6ο εξάμηνο
  • 5288 Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων 8ο εξάμηνο
  • 5301 Διασπορά Ρύπων 10ο εξάμηνο
  • 5175 Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 10ο εξάμηνο