ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Σας πληροφορούμε ότι οι εγγραφές των Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής Χημικών Μηχανικών στα προδιδακτορικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) θα πραγματοποιηθούν από 29/09/2021 έως και 15/10/2021.

Παρακαλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που είναι υπόχρεοι παρακολούθησης προδιδακτορικών μαθημάτων όπως στείλουν ηλεκτρονικά το συνημμένο έντυπο στο e-mail: elkar@central.ntua.gr. Το  έντυπο θα πρέπει να φέρει υπογραφή.

Πληροφορίες/ Επικοινωνία: κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e-mail: elkar@central.ntua.gr

  Δήλωση προδιδακτορικών μαθημάτων
Όνομα: ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΧΕΙΜΕΡ_2021-22.doc, Ανέβηκε: 21/9/2021 13:46, Μέγεθος: 81kb