ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Σας ενημερώνουμε  ότι η κατάθεση των Εκθέσεων Προόδου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (από 1/9/2021 έως 31/08/2022) θα γίνει ως ακολούθως:

21/09/2022 έως 07/10/2022: Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποβάλλουν εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα προόδου της διατριβής τους προς την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και τους παρουσιάζουν προφορικά την πρόοδο αυτής.

10/10/2022 έως 31/10/2022: Οι Επιβλέποντες Καθηγητές θα  υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία της Σχολής (e-mail: elkar@central.ntua.gr ) (με κοινοποίηση στον Υ.Δ) υπογεγραμμένο εισηγητικό σημείωμα (εκ μέρους της 3μελούς) με χαρακτηρισμό της εξέλιξης της διαδικασίας εκπόνησης ως θετικής ή αρνητικής.

Σημείωση 1: Οι Υ. Δ. υποβάλλουν το υπόμνημά τους στην τριμελή τους και όχι στη Γραμματεία της Σχολής.

Πληροφορίες/ Επικοινωνία: κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e-mail: elkar@central.ntua.gr