ΠροσωπικόΤομέα4
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
  Διευθύντρια: Π. Ταραντίλη, Καθηγήτρια

  Γραμματεία:  [javascript protected email address]