Διοίκηση του ΔΠΜΣ

To ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), τα μέλη της οποίας ορίζονται από τις συμμετέχουσες Σχολές. Ο εκάστοτε Διευθυντής του ΔΠΜΣ εκλέγεται από την ΕΔΕ. 

Από την ίδρυση του ΔΠΜΣ (1998) μέχρι και τον Αύγουτο του 2011, Διευθυντής του ΔΠΜΣ ήταν ο Καθηγητής Ν. Μαρκάτος, συνιδρυτής μαζί με τον Καθηγητή Γ. Τσαμασφύρο, του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική". Ομότιμοι πλέον Καθηγητές του ΕΜΠ, οι Ν. Μαρκάτος και Γ. Τσαμασφύρος εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΔΠΜΣ ως διδάσκοντες.

Διευθυντής
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ)
Κυριάκος Γιαννάκογλου
Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Δημήτριος Γκούσης
Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Ευστάθιος Ε. Θεοτόκογλου
Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Χρήστος Κυρανούδης
Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Aνδρέας Γ. Μπουντουβής
Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Γεράσιμος Πολίτης
Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Αναστάσιος Στάμου
Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών