Υπολογιστική Υποδομή

Εργαστήρια Προσωπικών Υπολογιστών και Συστοιχίες Υψηλών Επιδόσεων

Οι κοινόχρηστοι χώροι του Υπολογιστικού Κέντρου της Σχολής Χημικών Μηχανικών είναι γνωστοί ως Εργαστήρια Προσωπικών Υπολογιστών (Ε.Π.Υ.)  – PC-Lab και “μικρό” PC-Lab, κατά σειρά προτεραιότητας.

Εξοπλισμός

Στη διάθεση των φοιτητών βρίσκονται πάνω από 80 σύγχρονοι υπολογιστές. To PC-Lab έχει 60 θέσεις εργασίας και το “μικρό” PC-Lab έχει 25 θέσεις εργασίας.

Συστοιχίες/Υπολογισμοί Υψηλών Επιδόσεων

Το ΥΚ της Σχολής Χημικών Μηχανικών διαθέτει 2 συστοιχίες (clusters) για υπολογισμούς υψηλών επιδόσεων. Οι συστοιχίες αυτές:

  • Υποστηρίζουν την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.
  • Υποστηρίζουν το ερευνητικό έργο των υποψηφίων διδακτόρων.
  • Παρέχουν στα μέλη ΔΕΠ υπολογιστική ισχύ για τις διδακτικές και ερευνητικές υποχρεώσεις τους.
  • Χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και μαθημάτων παράλληλου προγραμματισμού.

Το προσωπικό του ΥΚ, εκτός από την διαχείριση, κατασκευή και βελτιστοποίηση των συστοιχιών, παρέχει στα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές της Σχολής την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον προγραμματισμό και τη χρήση τους.