Αρχείο Μεταπτυχιακών Εργασιών

ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Φεβρουάριος 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΝΩΔΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ

Επιβλέπων: Ε. ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ

Κατέβασμα σε PDF

ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φεβρουάριος 2020

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ GE 1,5XLE ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Επιβλέπων: Ε. ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ

Κατέβασμα σε PDF

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ιούνιος 2020

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ-ΑΤΡΑΚΤΟΥ (AIRLINER) ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΗΧΗΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Επιβλέπων: Β. ΡΙΖΙΩΤΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΚΑΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ιούνιος 2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ. ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Επιβλέπων: Β. ΡΙΖΙΩΤΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ιούνιος 2020

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΟΜΕΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΩΣΗΣ

Επιβλέπων: Β. ΡΙΖΙΩΤΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Φεβρουάριος 2020

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ

Επιβλέπων: Μ. ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΠΥΡΙΑΛΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
Φεβρουάριος 2020

BAYESIAN UPDATE ON NONLINEAR MULTISCALE SYSTEMS

Επιβλέπων: Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ιούνιος 2019

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΤΑΥΛΙΚΑ

Επιβλέπων: Ε. ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ

Κατέβασμα σε PDF

ΠΟΜΑΚΗ-ΠΟΜΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Οκτώβριος 2019

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Επιβλέπων: Ε. ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ

Κατέβασμα σε PDF

ΤΡΙΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ιούνιος 2019

PRELIMINARY STRUCTURAL DESIGN OF A TANKER SPACECRAFT

Επιβλέπων: Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΦΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ιούνιος 2019

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 2Δ ΚΑΙ 3Δ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ

Επιβλέπων: Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ

Κατέβασμα σε PDF

AL YOUSSEF YOUSSEF
Οκτώβριος 2019

ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΜΨΗΣ/ΣΤΡΕΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 3D ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ANSYS (APDL)

Επιβλέπων: Β. ΡΙΖΙΩΤΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Οκτώβριος 2019

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Επιβλέπων: Β. ΡΙΖΙΩΤΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οκτώβριος 2019

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ COMSOL MULTIPHYSICS

Επιβλέπων: Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΚΟΥΣΙΑΤΖΑ ΧΑΡΟΥΛΑ
Οκτώβριος 2019

ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΟΡΘΩΣΕΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ

Επιβλέπων: Ν. ΛΑΓΑΡΟΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οκτώβριος 2019

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Επιβλέπων: Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΚΡΑΣΣΑ ΘΕΑΝΩ
Οκτώβριος 2019

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΚΡΗΣΕΙΣ ΣΚΟΝΗΣ

Επιβλέπων: Β. ΡΙΖΙΩΤΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οκτώβριος 2019

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SIMP

Επιβλέπων: Ν. ΛΑΓΑΡΟΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Οκτώβριος 2019

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5182

Επιβλέπων: Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΙΑΣΩΝ
Οκτώβριος 2019

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Επιβλέπων: Ν. ΛΑΓΑΡΟΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οκτώβριος 2019

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Επιβλέπων: Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Φεβρουάριος 2019

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AERMOD

Επιβλέπων: Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φεβρουάριος 2019

THE MOVING LEAST SQUARES METHOD IN MESH DEFORMATION – IMPLEMENTATION IN CUDA/C++ & PERFORMANCE ANALYSIS

Επιβλέπων: Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ

Κατέβασμα σε PDF

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣ
Φεβρουάριος 2019

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΑΣ

Επιβλέπων: Μ. ΦΟΥΝΤΗ

Κατέβασμα σε PDF

ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Φεβρουάριος 2019

REDUCED ORDER MODELING METHODS IN TOPOLOGY OPTIMIZATION

Επιβλέπων: Ν. ΛΑΓΑΡΟΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Φεβρουάριος 2019

CONTRIBUTION TO THE CONTINUOUS ADJOINT METHOD APPLIED TO SHAPE OPTIMIZATION IN TURBULENT FLOWS

Επιβλέπων: Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ

Κατέβασμα σε PDF

ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Φεβρουάριος 2019

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΜΟΡΡΟΥ ΑΝΑΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

Επιβλέπων: Β. ΡΙΖΙΩΤΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οκτώβριος 2018

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΟΚΟΥ ΤΥΠΟΥ «SANDWICH” ΚΑΤΑΠΟΝΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΜΠΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

Επιβλέπων: Ε. ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ

Κατέβασμα σε PDF

ΜΑΝΤΖΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οκτώβριος 2018

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΜΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ SANDWICH ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ (GRADER) ΥΛΙΚΟΥ

Επιβλέπων: Ε. ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ

Κατέβασμα σε PDF

ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οκτώβριος 2018

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ FENICS

Επιβλέπων: Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΒΑΡΒΑΣΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οκτώβριος 2018

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΥΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΡΙΒΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ

Επιβλέπων: Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ

Κατέβασμα σε PDF

ΓΚΟΥΣΔΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οκτώβριος 2018

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΡΥΠΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΤΗΡΙΟ

Επιβλέπων: Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οκτώβριος 2018

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΩΣΑΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ

Επιβλέπων: Μ. ΦΟΥΝΤΗ

Κατέβασμα σε PDF

ΜΑΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οκτώβριος 2018

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΜΑΖΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επιβλέπων: Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Οκτώβριος 2018

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Επιβλέπων: Μ. ΦΟΥΝΤΗ

Κατέβασμα σε PDF

ΜΠΕΝΤΟΥΡ ΓΙΟΥΝΗΣ
Οκτώβριος 2018

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ – ΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Επιβλέπων: Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Οκτώβριος 2018

ROCKING RESPONSE ANALYSIS USING CONTACT MECHANICS AND FINITE ELEMENTS

Επιβλέπων: Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οκτώβριος 2018

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΝΩΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΕΚΑΦΑΣΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ

Επιβλέπων: Α. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ

Κατέβασμα σε PDF

ΦΡΙΛΙΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Οκτώβριος 2018

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Επιβλέπων: Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ

Κατέβασμα σε PDF