Διεθνείς Συνεργασίες

Συνεργασίες με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και βιομηχανίες του εξωτερικού

Δυνατότητες συνεργασίας με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και βιομηχανίες του εξωτερικού προσφέρονται στα πλαίσια εκπόνησης των μεταπτυχιακών διατριβών στο ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική”. Η βάση της συνεργασίας είναι τα κοινά ενδιαφέροντα των διδασκόντων του ΔΠΜΣ που επιβλέπουν τις διατριβές με συναδέλφους του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα ERASMUS υποστηρίζει και οικονομικά τη μετάβαση και διαμονή μεταπτυχιακών φοιτητών για την εκπόνηση μέρους της διατριβής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι βιομηχανίες στο εξωτερικό προσφέρουν αμοιβόμενες θέσεις internships σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με συνήθως τρίμηνη έως εξάμηνη διάρκεια.

Ενδεικτικές τρέχουσες διεθνείς συνεργασίες σε εκπόνηση μεταπτυχιακών διατριβών στο ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” :