Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Σπουδών

Οι βασικές κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ

Οι ανάγκες της οικονομίας επιζητούν περισσότερο παρά ποτέ τη συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία νέων μηχανικών με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης που αξιοποιεί την ευρύτητα των γνώσεων που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών  τους στο ΕΜΠ για την απόκτηση του Διπλώματος του Μηχανικού και τους εφοδιάζει με τις κατάλληλες γνώσεις για την υλοποίηση των εξειδικευμένων και σύνθετων εφαρμογών και υπολογισμών.

Ενας από τους παραδοσιακούς τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας του μηχανικού είναι η Υπολογιστική Ρευστομηχανική και Υπολογιστική Μηχανική των Στερεών. Από τις αρχές του 1980 υπήρξε μια εκρηκτική ανάπτυξη στις μεθόδους επίλυσης προβλημάτων Μηχανικής των στερεών και ρευστομηχανικής. Η ανάπτυξη των υπολογιστικών μεθόδων με τη ραγδαία ανάπτυξη των Η/Υ είναι ο κυριότερος λόγος. Η εκρηκτική ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια επέτρεψε την αποτελεσματική  μοντελοποίηση φυσικών φαινομένων και τη χρησιμοποίηση αυτών των μοντέλων για την επίλυση κατασκευαστικών προβλημάτων. Σε σχέση με τις κατασκευαστικές επιστήμες, η δυνατότητα απεικόνισης της γεωμετρίας μιας κατασκευής στον Η/Υ καθώς και η δυνατότητα προσομοίωσης της στατικής δυναμικής, θερμικής, ρευστομηχανικής κλπ. συμπεριφοράς αποτελούν επιτεύγματα των τελευταίων ετών και αλλάζουν σημαντικά τόσο την εκπαίδευση όσο και την επαγγελματική πράξη του μηχανικού.

Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός που προκύπτει από τη διεθνοποίηση των αγορών, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική και τις προτεραιότητες στη λειτουργία των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Νέες έννοιες και πρακτικές αναπτύσσονται στις περιοχές του κυκλώματος του σχεδιασμού, της παραγωγής και της επίτευξης της ποιότητας που συνδυάζονται με τις επιστημονικές (νέες μεθοδολογίες) και τεχνολογικές εξελίξεις (νέοι Η/Υ).

Από την άλλη πλευρά, σημαντικές ανάγκες της κοινωνίας μας διαρθρώνονται γύρω από το αίτημα για περισσότερη εκπαίδευση στην Ελλάδα και παράλληλη μείωση των φοιτητών που οδηγούνται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Το ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως αυτή την ανάγκη, κατά το μέρος που της αναλογεί, με τη δημιουργία ενός πόλου έλξης αποφοίτων από ιδρύματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού που επιζητούν εξειδίκευση σε θέματα πρώτης προτεραιότητας.

Με το παρόν πρόγραμμα σπουδών δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για δυνατότητα απονομής ΜΔΕ σε δύο βασικούς κλάδους, της Υπολογιστικής Μηχανικής των Ρευστών και των Στερεών όπου προστίθενται νέα μαθήματα στις περιοχές της Μηχανικής των Υλικών, της Ρευστομηχανικής και των Υπολογιστικών-Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Οι κατευθύνσεις που δίνονται από τα μαθήματα Επιλογής είναι :

  • Υλικά,
  • Κατασκευές,
  • Περιβάλλον -Ενέργεια και
  • Διεργασίες

έτσι ώστε ο υποψήφιος να παρακολουθεί ένα σύνολο από μαθήματα επιλογής – ειδίκευσης σε ένα εξάμηνο, ενώ παράλληλα να του δίνεται μια κατεύθυνση με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας (ΜΕ).

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ καλύπτονται από θεωρία, εργασίες, case studies και πρακτική άσκηση σε προγράμματα Η/Υ στα Υπολογιστικά Κέντρα των Σχολών του ΕΜΠ που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ.

Μετά από επιτυχείς εξετάσεις στα μαθήματα του ΔΠΜΣ και την επιτυχή Μεταπτυχιακή Εργασία απονέμεται το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

Μετά την απόκτηση του ΔΜΣ παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.