Σκοπός του Προγράμματος

Βασικός σκοπός του ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική”

Βασικός σκοπός του Διεπιστημονικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Υπολογιστική Μηχανική” είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση, θεώρηση, έρευνα και αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής ικανών και εξειδικευμένων στελεχών. Με την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών επιχειρείται η συγκράτηση του δυναμικού των μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών εντός της χώρας.

Το ΔΠΜΣ παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στις ειδικότητες των Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ετσι υποστηρίζεται η κατανόηση και η αφομοίωση της Υπολογιστικής Μηχανικής των Στερών και των Ρευστών και η εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Επιπλέον, η συγκρότηση τέτοιων σπουδών δίνει νέα ώθηση στην έρευνα και στην ανάπτυξη της Υπολογιστικής Μηχανικής, καθώς και νέων μεθόδων και τεχνικών στην χώρα μας.

Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει δράσεις για τη συνεχή ποιοτική παρακολούθηση (internal auditing) και βελτίωση της συνολικής ποιότητας (Total Quality Improvement) του προγράμματος με αξιολογήσεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την προσαρμογή του στις ταχύτητα εξελισσόμενες ανάγκες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Επίσης περιλαμβάνει δράσεις εφαρμογής νέων πρωτοπόρων τεχνικών στην υπηρεσία της επιστήμης, πλήρη ανάλυση του περιεχομένου των σπουδών και εφαρμογή τους και προσκλήσεις επιφανών καθηγητών και ερευνητών για διαλέξεις και σεμιναριακά θερινά μαθήματα με τη δημιουργία μαθημάτων ομογενοποίησης των γνώσεων των εισερχομένων φοιτητών στο πρόγραμμα.

Στο ΔΠΜΣ συμμετέχουν οι Σχολές Χημικών ΜηχανικώνΜηχανολόγων ΜηχανικώνΠολιτικών ΜηχανικώνΝαυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ. Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων και δράσεων επιδιώκεται με τη δημιουργία προγράμματος διεθνούς προβολής συνδεδεμένο με τις προφανείς και μακροπρόθεσμες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας. Οι ανάγκες της οικονομίας επιζητούν τώρα, στην περίοδο της σοβαρότατης κρίσης, περισσότερο παρά ποτέ, τη συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία νέων μηχανικών με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Το Πρόγραμμα αξιοποιεί την ευρύτητα των γνώσεων που αποκτούν οι νέοι μηχανικοί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΕΜΠ για την απόκτηση του Διπλώματος του Μηχανικού και τους εφοδιάζει με τις κατάλληλες γνώσεις για την υλοποίηση των εξειδικευμένων και σύνθετων εφαρμογών και υπολογισμών.