Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Διδάσκοντες και Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μέλη ΔΕΠ

Ε. Αγγέλου

Επίκουρος Καθηγητής

Μ. Καβουσανάκης

Επίκουρος Καθηγητής

Α. Καραντώνης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γ. Κόκκορης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μ. Μανωλέσος

Επίκουρος Καθηγητής

Δ. Μπούρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γ. Παπαδόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Β. Ριζιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σ. Τριανταφύλλου

Επίκουρος Καθηγητής

Γ. Τσιάτας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρώην Μέλη ΔΕΠ

Ε.Ε. Θεοτόκογλου

Ομότιμος Καθηγητής

Ν. Μαρκάτος

Ομότιμος Καθηγητής

Ε. Μητσούλης

Ομότιμος Καθηγητής

Ε. Παπαδρακάκης

Ομότιμος Καθηγητής

Α. Σιδερίδης

Συνταξιούχος

Γ. Τσαμασφύρος

Ομότιμος Καθηγητής

Μ. Φούντη

Ομότιμος Καθηγητής

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Β. Ασούτη

Διδάκτορας

Δ. Κατσουρίνης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Δ. Κολαΐτης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Π. Λυμπερόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Θ. Ξενίδου

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

A. Σπυρόπουλος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Α. Στάμος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Η. Τουρλομούσης

Υποψήφιος Διδάκτορας

Β. Τσοτουλίδη

Υποψήφιος Διδάκτορας