Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Διδάσκοντες και Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μέλη ΔΕΠ

Πρώην Μέλη ΔΕΠ

Ν. Μαρκάτος

Ομότιμος Καθηγητής

Ε. Παπαδρακάκης

Ομότιμος Καθηγητής

Α. Σιδερίδης

Συνταξιούχος

Γ. Τσαμασφύρος

Ομότιμος Καθηγητής

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Β. Ασούτη

Διδάκτορας

Δ. Κατσουρίνης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Δ. Κολαΐτης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Π. Λυμπερόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Θ. Ξενίδου

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

A. Σπυρόπουλος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Α. Στάμος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Η. Τουρλομούσης

Υποψήφιος Διδάκτορας