Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας περίοδος Ιουνίου 2023

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», θα γίνεται δεκτή μόνο ηλεκτρονικά στο mail του ΔΠΜΣ compmech@chemeng.ntua.gr από Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 έως και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024.

Το έγγραφο θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές και του φοιτητή και του επιβλέποντα Καθηγητή και παρακαλούμε η ηλεκτρονική αποστολή να γίνει από τον επιβλέποντα Καθηγητή.

Επισημαίνεται ότι το ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διεθνοποίησης των μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ, επομένως η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της ΜΔΕ είναι η αγγλική.

Από τη Γραμματεία

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ