Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μηχανική Συνεχούς Μέσου (ΡΟΗ  "ΑΕΞ₯Σ΀Α")

Ξ£.ΒουτσινάΟ‚, ΞšΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·Ο„ήΟ‚

Β  Β 

15.00-18.00

ΞšΟ„. Χημ.ΞœΞ·Ο‡. Αιθ. 32

Β 

Β  Β 
Μηχανική Συνεχούς Μέσου (ΡΟΗ  "Σ΀ΕΑΕΑ")

Ξ£.ΒουτσινάΟ‚, ΞšΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·Ο„ήΟ‚
Β  Β  Β  Β 

Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης (Ξ‘ΞŸΞ— β€œΞ‘Ξ•Ξ₯Σ΀Α”)

Κ. Γιαννάκογλου, Β ΞšΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·Ο„ήΟ‚,
Ασκ.: Ξ’. Ασούτη, Ξ’. ΠαπουτσήΟ‚-ΞšΞΉΞ±Ο‡Ξ±Ξ³ΞΉάΟ‚

16.00-19.00

ΞšΟ„. ΞœΞ·Ο‡. ΞœΞ·Ο‡Ξ±Ξ½ΞΉΞΊώΞ½ Αιθ. Ξ–205

Β  Β  Β  Β 

Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης (Ξ‘ΞŸΞ— β€œΞ£Ξ€Ξ•Ξ‘Ξ•Ξ‘β€)

Ξ•. ΠαπαδρακάΞΊΞ·Ο‚, Ομ. ΞšΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·Ο„ήΟ‚,
Ασκ.: Ξ“. ΣταυρουλάΞΊΞ·Ο‚

Β 

15.00-18.00

ΞšΟ„. Ξ ΞΏΞ».ΞœΞ·Ο‡. Αιθ. Εργ. Στατ. & Αντισ. ΕρΡυνώΞ½
Β  Β  Β  Β 

Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαστήριο (Ξ‘ΞŸΞ—Β  "ΑΕΞ₯Σ΀Α")

Α. Μπουντουβής, Καθηγητής,
Αθ. ΠαπαθανασίΞΏΟ…, Επικ. ΞšΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·Ο„ήΟ‚
Ασκ.: Ξ•. ΞšΞΏΟΟ‰Ξ½άΞΊΞ·, Δρ.

Β 

Β  Β  Β 

16.00-20.00

Κτ. Χημ.Μηχ.
Αιθ. 34

Β 

Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαστήριο (ΡΟΗ "Σ΀ΕΑΕΑ")

Ξ•. Ξ•. Ξ˜Ξ΅ΞΏΟ„όκογλου, ΞšΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·Ο„ήΟ‚ Ξ“.΀σαμασφύρος, Ομ. ΞšΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·Ο„ήΟ‚

Ασκ.: Η. Τουρλουμούσης, Α. Νικολαράκης

Β 

Β 

Β  15.00-19.00

ΞΊΟ„. Αν.Ξ₯Ξ». Ξ±ΞΉΞΈ. 201

Β 

Ροή Ρευστών (Μεταφορά Ορμής, Θερμότητας και Μάζας) (Ξ‘ΞŸΞ—Β  "ΑΕΞ₯Σ΀Α")

Ξ’. Αι΢ιώτης, Ξ›έκτορας
Ν. Μαρκάτος, Ομ. Καθηγητής

Ασκ.:Θ. Ξενίδου, Δρ.

Β 

15.00-18.00

Κτ. Χημ.Μηχ.
Αιθ. 32

Β  Β  Β 

Ελαστική και Ανελαστική Συμπεριφορά Υλικών (ΡΟΗ "Σ΀ΕΑΕΑ")

Ξ‘. Γιαννακόπουλος, Καθηγητής

Β 

18.00-21.00

κτ. Αν.Υλ.
αιθ. 201

Β  Β  Β 

Κατεβάστε το πρόγραμμα του 1ου εξαμήνου σε μορφή (.pdf)