Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Τυρβώδεις Ροές (ΡΟΗ 1)

Ν. Μαρκάτος, Ομότιμος Καθηγητής

Ασκ.: Θ. Ξενίδου

15:00-18:00

Κτ. ΧΜ Αιθ. 32 PC-Lab

 

 

 

 

 
Βελτιστοποίηση Κατασκευών (ΡΟΗ 2)

Ν. Λαγαρός, Αν. Καθηγητής

Ασκ.: Α. Στάμος

15:00-18:00

Νέα Κτήρια ΠΜ. Αιθ. 2Α

       

Μοριακή Προσομοίωση Υλικών (ΡΟΗ 1)

Θ. Θεοδώρου, Καθηγητής

18:00-21:00

Κτ. ΧΜ Αιθ. 32

   

 

 

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δυναμικών Συστημάτων και Εφαρμογές (ΡΟΗ 1 & 2)

Σ. Βουτσινάς, Καθηγητής

18:00-21:00

Κτ. ΧΜ,
Αιθ. 32

 

 

 

 

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πολυφασικά-Πολυσυστατικά Αντιδρώντα Συστήματα (ΡΟΗ 1)

Μ. Φούντη, Καθηγήτρια ΕΜΠ

Ασκ.: Δ. Κατσουρίνης, Δ. Κολαΐτης

 

15:00-18:00

Κτ. Ο, ΜΜ Εργ. Ετερ. Μειγμ.

     

Σύνθετα και Πολυμερή Υλικά. Ανάλυση Κατασκευών (ΡΟΗ 2)

Ε. Ε. Θεοτόκογλου, Καθηγητής
Α. Σιδερίδης, Συντ. Αναπλ. Καθηγητής
Γ. Τσαμασφύρος, Ομότιμος Καθηγητής

Ασκ.: Γ. Μπικάκης

 

15:00-18:00

Κτ. Αντ. Υλ. Αιθ. Σεμιναρίων 

     

Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων (ΡΟΗ 1)

Γ. Πολίτης, Καθηγητής

 

18:00-21:00

Κτ. ΑΝΥΜ Γραφ. Διδασκ.

     

Mέθοδοι Αιτιοκρατικής & Στοχαστικής Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές (ΡΟΗ 1)

Κ. Γιαννάκογλου, Καθηγητής

Ασκ.: B. Ασούτη, Β. Παπουτσής- Κιαχαγιάς

 

 

15:00-18:00

Σχ. ΜΜ Κτ. Z 203

 

 

Υπολογιστική Εμβιομηχανική (ΡΟΗ 1 & 2)

Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής
Μ. Καβουσανάκης, Επ. Καθηγητής

Ασκ: Δ. Μπρασινίκα

 

 

15:00-18:00

Κτ. ΧΜ Αιθ. 34
PC Lab

 

 

Γένεση και Προσαρμογή Αριθμητικών Πλεγμάτων (ΡΟΗ 1 & 2)

Κ. Γιαννάκογλου, Καθηγητής

Ασκ.: Β. Ασούτη

 

 

18:00-21:00

Σχ. ΜΜ Κτ. Z 203

 

 

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διεργασίες Μη-Νευτωνικών Ρευστών (ΡΟΗ 1)

Ε. Μητσούλης, Καθηγητής

 

 

18:00-21:00

Κτ. ΧΜ, Αιθ. 32

   

Μέθοδοι Συνοριακών Στοιχείων (ΡΟΗ 2)

Ε. Ε. Θεοτόκογλου, Καθηγητής

Γ. Τσαμασφύρος, Ομότιμος Καθηγητής

   

18:00-21:00

Κτ. Αντ. Υλ. Αιθ. 202

   

Σχεδίαση Κατασκευών με Παραδοχή Αστοχιών (ΡΟΗ 2)

Ε. Ε. Θεοτόκογλου, Καθηγητής

Γ. Τσαμασφύρος, Ομότιμος Καθηγητής

 

 

 13:30-16:30

Kτ. Αντ. Υλ. Αιθ. Σεμιναρίων

 

Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Προβλήματα Μηχανικής Εφοδιαστικής Διαχείρισης (ΡΟΗ 1)

Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής

 

   

15:00-18:00

Κτ. ΧΜ, Αιθ. 32

 

Yπολογιστικές Μέθοδοι Υδροδυναμικής (ΡΟΗ 1)

Κ. Μπελιμπασάκης, Καθηγητής
Α. Στάμου, Καθηγητής

Aσκ.: Α. Γκεσούλη, Ι. Ζέρβα, Γ. Μητσόπουλος, Γ. Παπαδονικολάκη, Α. Καρπεράκη

 

 

 

16:30-19:30

Κτ. ΑΝΥΜ Εργ. Ναυπηγικής Β' όροφος

 

 

Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία (ΡΟΗ 2)

Β. Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής

 

 

 

16:45-19:30

Κτ. ΠΜ Εργ. Στατικής & Αντισ. Ερευν.

 

Εκτίμηση Σφάλματος & Προσαρμοστικές Τεχνικές (ΡΟΗ 2)

Ε.Ε. Θεοτόκογλου, Καθηγητής

Ασκ: Σ. Μαρκολέφας, Α. Καρπεράκη

 

 

 

18:00-21:00

Kτ. Αντ. Υλ. Αιθ. 202

 

Μη Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία (ΡΟΗ 2)

Κ. Σπηλιόπουλος, Καθηγητής
Β. Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής

 

 

  

11:45-14:30

Κτ. ΠΜ Εργ. Στατικής & Αντισ. Ερευν.

Μη Γραμμική Δυναμική - Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων (ΡΟΗ 1 & 2)

Α. Καραντώνης, Αν. Καθηγητής

 

 

   

13:00-16:00

Κτ. ΧΜ Αιθ. 32

Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Διασπορά Ρυπαντών (ΡΟΗ 1)

Α. Στάμου, Καθηγητής
Δ. Μπούρης, Αν. Καθηγητής

Ασκ: Ι. Ζέρβα, Χ. Θεοδωρόπουλος, Γ. Παπαδονικολάκη, Γ. Μητσόπουλος

 

 

   

16:00-19:00

Κτ. ΧΜ Αιθ. 32

Κατεβάστε το ωρολόγιο πρόγραμμα (.pdf)