Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Μηχανική Συνεχούς Μέσου (ΡΟΗ “ΡΕΥΣΤΑ” & “ΣΤΕΡΕΑ”)

Σ. Βουτσινάς, Καθηγητής

15.00-18.00

Κτ. Χημ.Μηχ.
Αιθ. 32

Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης (ΡΟΗ “ΣΤΕΡΕΑ”)

Ε. Παπαδρακάκης, Ομ. Καθηγητής
Ασκ.: Γ. Σταυρουλάκης

16.00-19.00

Κτ. Πολ.Μηχ.
Αιθ. 11

Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης (ΡΟΗ “ΡΕΥΣΤΑ”)

Κ. Γιαννάκογλου, Καθηγητής
Ασκ.: Β. Ασούτη
Β. Παπουτσής-Κιαχαγιάς

16.00-19.00
Κτ. Μηχ. Μηχανικών
Αιθ. Ζ207

Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαστήριο ((ΡΟΗ “ΡΕΥΣΤΑ”)

A. Μπουντουβής, Καθηγητής
Ασκ.: A. Σπυρόπουλος

15.30-19.30

Κτ. Χημ.Μηχ.
Αιθ. 34

Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαστήριο (ΡΟΗ “ΣΤΕΡΕΑ”)

Ε. Ε. Θεοτόκογλου, Καθηγητής
Γ. Τσαμασφύρος, Ομ. Καθηγητής

Ασκ.: Η. Τουρλουμούσης, Α. Νικολαράκης

15.00-19.00

κτ. Αν.Υλ. αιθ. 201

Ροή Ρευστών (Μεταφορά Ορμής, Θερμότητας και Μάζας) (ΡΟΗ “ΡΕΥΣΤΑ”)

Β. Ριζιώτης, Επ. Καθηγητής
Ν. Μαρκάτος, Ομ. Καθηγητής

Ασκ.: Θ. Ξενίδου, Δρ.

17.00-20.00

Κτ. Χημ.Μηχ.
Αιθ. 32

Ελαστική και Ανελαστική Συμπεριφορά Υλικών (ΡΟΗ “ΣΤΕΡΕΑ”)

Α. Γιαννακόπουλος, Καθηγητής

15.00-18.00

κτ. Αν.Υλ.
αιθ. 201

 

Κατεβάστε το πρόγραμμα του 1ου εξαμήνου σε μορφή (.pdf)