Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Υπολογιστικές Μέθοδοι Υδροδυναμικής (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ")

Γ. Αθανασούλης, Καθηγητής
Α. Στάμου, Καθηγητής
Κ. Μπελιμπασάκης, Αν. Καθηγητής

Aσκ.: Α. Γκεσούλη, Γ. Παπαδονικολάκη, Χ. Παπουτσέλης, Α. Καρπεράκης

9:45-12:30

Εργ. Ναυπηγ.-Αεροδυν.
Β' όροφος

 

 

 

12:00-14:00

Εργ. Ναυπηγ.-Αεροδυν.
Β' όροφος

 
Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Τυρβώδεις Ροές (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ")

Ν. Μαρκάτος, Ομότιμος Καθηγητής

Ασκ.: Θ. Ξενίδου

15:00-18:00

Κτ. ΧΜ, Αιθ. 32

       

Βελτιστοποίηση Κατασκευών (ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ")

Ν. Λαγαρός, Επίκ. Καθηγητής

15:00-18:00

Νέα Κτήρια Πολ. Μηχ.
Αιθ. 2Α

   

 

 

Μοριακή Προσομοίωση Υλικών (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ")

Θ. Θεοδώρου, Καθηγητής

18:00-21:00

Κτ. ΧΜ,
Αιθ. 32

 

 

 

 

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δυναμικών Συστημάτων και Εφαρμογές (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ" & "ΣΤΕΡΕΑ")

 Β. Ριζιώτης, Eπίκ. Καθηγητής

18:00-21:00

Κτ. Αντ. Υλ.
Αιθ. 201

 

     

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πολυφασικά-Πολυσυστατικά-Αντιδρώντα Συστήματα (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ")

Μ. Φούντη, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Ν. Μαρκάτος, Ομότιμος Καθηγητής

Ασκ.: Δ. Κατσουρίνης, Δ. Κολαΐτης
 

15.00-18.00

Κτ. Ο, ΜΜ
Εργ. Ετερ. Μειγμ. 

     
Σύνθετα και Πολυμερή Υλικά. Ανάλυση Κατασκευών (ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ")

Ε. Ε. Θεοτόκογλου, Καθηγητής
Α. Σιδερίδης, Συντ. Αναπλ. Καθηγητής
Γ. Τσαμασφύρος, Ομότιμος Καθηγητής

Ασκ.: Γ. Μπικάκης

 

15:00-18:00

Κτ. Αντ. Υλ.
Αιθ. Σεμιναρίων

     

Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων Ι (ΡΟΗ 1) (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ")

Γ. Πολίτης, Καθηγητής

 

18:00-21:00

Κτ. ΑΝΥ
Γραφ. Διδασκ.

 

 

 

Μη Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία (ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ")

Β. Παπαδόπουλος, Επίκ. Καθηγητής
Ε. Παπαδρακάκης, Ομότιμος Καθηγητής

 

18:00-21:00

Κτ. ΠΜ,
Εργ. Στατ. & Αντισ. Ερευν

 

 

 

Γένεση και Προσαρμογή Αριθμητικών Πλεγμάτων (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ" & "ΣΤΕΡΕΑ")

Κ. Γιαννάκογλου, Καθηγητής

Ασκ.: Β. Ασούτη

 

 

15:00-18:00

Κτ. ΜΜ
Αιθ. Δ102

 

 

Υπολογιστική Eμβιομηχανική  (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ" & "ΣΤΕΡΕΑ")

 Ν. Τσουκιάς, Αναπλ. Καθηγητής

 

 

15:00-18:00

Κτ. ΧΜ,
 Αιθ. 34

   

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διεργασίες Μη-Νευτωνικής Ροής (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ")

Ε. Μητσούλης, Καθηγητής

 

 

18:00-21:00

Κτ. ΧΜ,
 Αιθ. 32

   
Μέθοδοι Συνοριακών Στοιχείων Ι (ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ")

Ε. Ε. Θεοτόκογλου, Καθηγητής

Γ. Τσαμασφύρος, Ομότιμος  Καθηγητής

 

 

18:00-21:00

Κτ. Αντ. Υλ.,
Αιθ. 202

   

Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Προβλήματα Μηχανικής Εφοδιαστικής Διαχείρισης (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ")

Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής

 

   

15:00-18:00

Κτ. ΧΜ,
Αιθ. 32

 

Σχεδίαση Κατασκευών με Παραδοχή Αστοχιών (ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ")

Ε. Ε. Θεοτόκογλου, Καθηγητής
Γ. Τσαμασφύρος, Ομότιμος Καθηγητής

 

 

 

15:00-18:00

Kτ. Αντ. Υλ.Αιθ. Σεμιναρίων

 

 

Μέθοδοι Αιτιοκρατικής και Στοχαστικής Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ")

Κ. Γιαννάκογλου, Καθηγητής

Ασκ.: B. Ασούτη, Β. Παπουτσής- Κιαχαγιάς  

 

 

 

18:00-21:00

Κτ. ΜΜ
Αιθ. Ζ205

 

Εκτίμηση Σφάλματος και Προσαρμοστικές Τεχνικές(ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ")

Ε.Ε. Θεοτόκογλου, Καθηγητής

Ασκ: Σ. Μαρκολέφας, Α. Καρπεράκη
 

 

 

18:00-21:00

Kτ. Αντ. Υλ.
Αιθ. 202

 

Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία(ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ")

Β. Παπαδόπουλος,  Επίκ. Καθηγητής
Μ. Παπαδρακάκης, Ομότιμος Καθηγητής

 

 

 

18:00-21:00

Κτ. ΠΜ
Εργ. Στατ. & Αντισ.Ερευν

 

 

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διασπορά Ρυπαντών (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ")

Α. Στάμου, Καθηγητής
Δ. Μπούρης, Επίκ. Καθηγητής

Ασκ: Α. Γκεσούλη, Α. Καρτσακάλη,  Γ. Παπαδονικολάκη

 

 

   

9:00-12:00

Κτ. Υδραυλικής, Ισόγειο,
Αιθ. Μεταπτ.

Μη Γραμμική Δυναμική - Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ" & "ΣΤΕΡΕΑ")

Α. Καραντώνης, Επίκ. Καθηγητής

 

 

   

12:00-15:00

Κτ. ΧΜ,
Αιθ. 32

Κατεβάστε το πρόγραμμα του 2ου εξαμήνου σε μορφή (.pdf)


ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017