Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μηχανική Συνεχούς Μέσου (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ")

Σ.Βουτσινάς, Καθηγητής

   

15.00-18.00

Κτ. Χημ.Μηχ. Αιθ. 32

 

   
Μηχανική Συνεχούς Μέσου (ΡΟΗ  "ΣΤΕΡΕΑ")

Σ.Βουτσινάς, Καθηγητής
       

Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης (ΡΟΗ “ΡΕΥΣΤΑ”)

Κ. Γιαννάκογλου,  Καθηγητής,
Ασκ.: Β. Ασούτη, Β. Παπουτσής-Κιαχαγιάς

16.00-19.00

Κτ. Μηχ. Μηχανικών Αιθ. Ζ205

       

Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης (ΡΟΗ “ΣΤΕΡΕΑ”)

Ε. Παπαδρακάκης, Ομ. Καθηγητής,
Ασκ.: Γ. Σταυρουλάκης

 

15.00-18.00

Κτ. Πολ.Μηχ. Αιθ. Εργ. Στατ. & Αντισ. Ερευνών
       

Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαστήριο (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ")

Α. Μπουντουβής, Καθηγητής,
Αθ. Παπαθανασίου, Επικ. Καθηγητής
Ασκ.: Ε. Κορωνάκη, Δρ.

 

     

16.00-20.00

Κτ. Χημ.Μηχ.
Αιθ. 34

 

Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαστήριο (ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ")

Ε. Ε. Θεοτόκογλου, Καθηγητής Γ.Τσαμασφύρος, Ομ. Καθηγητής

Ασκ.: Η. Τουρλουμούσης, Α. Νικολαράκης

 

 

  15.00-19.00

κτ. Αν.Υλ. αιθ. 201

 

Ροή Ρευστών (Μεταφορά Ορμής, Θερμότητας και Μάζας) (ΡΟΗ  "ΡΕΥΣΤΑ")

Β. Ριζιώτης, Λέκτορας
Ν. Μαρκάτος, Ομ. Καθηγητής

Ασκ.:Θ. Ξενίδου, Δρ.

 

15.00-18.00

Κτ. Χημ.Μηχ.
Αιθ. 32

     

Ελαστική και Ανελαστική Συμπεριφορά Υλικών (ΡΟΗ "ΣΤΕΡΕΑ")

Α. Γιαννακόπουλος, Καθηγητής

 

18.00-21.00

κτ. Αν.Υλ.
αιθ. 201

     

Κατεβάστε το πρόγραμμα του 1ου εξαμήνου σε μορφή (.pdf)