Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2014
Ορισμός αίθουσας εξέτασης

Η εξέταση του μαθήματος "Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές- Αλγόριθμοι Επίλυσης κι Εργαστήριο" με διδάσκοντα τον κ. Παπαδρακάκη, που έχει οριστεί για τη Δευτέρα 10/03/2014 και ώρα 15.00-16.30, θα γίνει στο Σχεδιαστήριο 1, στα Νέα Κτίρια Πολιτκών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία