Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014
Πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη - μαθήματα

Η πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη δεν είναι δυνατή και κατά συνέπεια και η διεξαγωγή μαθημάτων.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής