Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015
Ανάληψη θέματος μεταπτυχιακής εργασίας Φεβρουαρίου 2015

Σας πληροφορούμε ότι η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ, μπορεί να κατατεθεί από 11 έως 18 Φεβρουαρίου 2015 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ