Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015
Έκτακτη αλλαγή διδασκαλίας μαθήματος

Εκτάκτως, την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων, λόγω απουσίας (στις 18/2) του κ. Γιαννάκογλου στο εξωτερικό, τα δύο μαθήματα που διδάσκει («Γένεση και Προσαρμογή Αριθμητικών πλεγμάτων» και «Αιτιοκρατικές και Στοχαστικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης») μεταφέρονται (από την Τετάρτη 18/2) την Παρασκευή 20/2 (και ώρες 16:00-18:40 το πρώτο και 18:50-21:15 το δεύτερο) στο Κτίριο Όμικρον Μηχανολόγων Μηχανικών.

Επισημαίνεται ότι η αλλαγή αυτή γίνεται εκτάκτως και μόνο για την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου. Στη συνέχεια, τα μαθήματα θα διδάσκονται κανονικά την Τετάρτη, βάσει προγράμματος.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ