Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 15 Μαϊου 2015
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2015

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

  • H κατάθεση στους επιβλέποντες (σε ψηφιακή μορφή) των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 12/06/2015.
     
  • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 22/06/2015- 03/07/2015.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Ο επιβλέπων κάθε μεταπτυχιακής θα καταθέσει (upload) το ψηφιακό κείμενο της εργασίας στο ειδικό αποθετήριο της Γραμματείας της Σχολής μαζί με τη βεβαίωση (online) αποδοχής της εργασίας έως 16/06/2015.

Από τη Γραμματεία