Ανακοινώσεις

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016
ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουνε γίνει αλλαγές σε κάποιες αίθουσες διδασκαλίας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Συγκεκριμένα, την ημέρα Πέμπτη).
Παρακαλούμε δείτε το ενημερωμένο αρχείο.

Από τη Γραμματεία