Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016
Eπαινος για μεταπτυχιακή διατριβή σε απόφοιτο του ΔΠΜΣ

Τιμητικό έπαινο, στο πλαίσιο του Θωμαΐδειου Βραβείου, έλαβε ο απόφοιτος του Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική" Κωνσταντίνος Καραλής.

Ο τίτλος της εργασίας είναι "Ρευστοδυναμική προσομοίωση ηλεκτρικής καμίνου εμβαπτισμένου τόξου" και επιβλέπων ο Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής.

βλ. απόφαση Συγκλήτου